Monthly Archives: December 2015

MRSZ közgyűlés

Tisztelt Küldöttek!

A Magyar Repülő Szövetség elnökségének határozata alapján, a Szövetség rendes közgyűlését 2016. január 17. 10:00-re hívom össze.

Helyszín: 1134 Budapest, Dózsa György út 53 (BHSE sporttelep)

A közgyűlés napirendje:
Elnökségi beszámoló
A 2016. évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása
Alapszabály módosítás

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2016. január 24-én 10:00 órakor megismételjük.
Az Alapszabály VII. fejezet 7 pont értelmében a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.
A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2015. december 17-ig teljesített tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.
A Közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta olvasható a weboldalon is az MRSZ Info – Közgyűlés Info menüpont alatt.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül (2015.deceber 26. 24:00-ig) a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8 napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt a legfeljebb 8 napon belül összehívott, ezt a napirendi pontot tárgyaló Elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza, az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a kiegészítési kérést elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:
A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
Alapszabályát
A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).

Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2011. december 31-nél régebbiek mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!
Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2016. január 17.” felirattal!

Budapest, 2015. december 17.

Mészáros László
elnök

Éves Rangsor

Siklóernyő távrepülő éves rangsor
2015 Éves rangsor sikloernyo xc

A rangsorhoz annyi megjegyzést szeretnénk fűzni, hogy a rangsorunk a FAI WPRS rangsorból származtatott. Mivel a szakbizottság nem szakág, nincsen nyilvántartás, ezért nem tudjuk vállalni, hogy az összes pilóta licenszét ellenőrizzük, ha az FAI rangsorba benne van, feltételezzük, hogy van licensze a jelen pillanatban.
Reméljük, hogy a jövőben a FAI ellenőrizni fogja a licenszek meglétét, és csak azokat teszi be a rangsorba, aki az adott pillanatban rendelkezik licensszel.
Addig is legjobb tudásunk szerint leszűrtük a WPRS rangsort.