Monthly Archives: January 2016

Eszközbeszerzési támogatás

MOB levél a támogatásról

A MOB eszközbeszerzési pályázatba több anyag érkezett, vitorlázórepülő, siklóernyős és sárkányrepülős.
A megítélt 500.000 Ft támogatási összegről a Magyar Repülő Szövetség Elnöksége az 50/2015/EH sz. határozatával döntött: „A Magyar Repülő Szövetség elnöksége, 2015. 11. 13-án egyhangúan elfogadta, hogy az 500.000 forint sporteszköz támogatást 3 egyenlő részre osztja föl a szakágak között, siklórepülő, sárkányrepülő és vitorlázórepülő.” A határozatok teljes terjedelemben elérhetőek a szövetség weboldalán http://aeroclub.hu/new/wp-content/uploads/2014/08/2015.11.13.-EH.pdf